Zastave občine Žužemberk

Izdelujemo občinske zastave občine Žužemberk

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Žužemberk

Zastava je pravokotne oblike, razmerje njene višine proti dolžini je 1: 2,5 s tem, da ima njena ruta namišljeno horizontalno delitev na tri, po širini, enake dele. Prvi del zastavine rute je zeleno polje, na drugem delu zastavine rute je na belem polju upodobljen ris v skoku, katerega velikost mora biti v mejah do 2/3 višine zastavine rute. Tretji del zastavine rute je modro polje brez atributov.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Žužemberk so nam zaupali:

  • Občina Žužemberk
  • Osnovna šola Žužemberk
  • Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk

Comments are closed.