Zastave občine Žiri

Izdelujemo občinske zastave občine Žiri

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Žiri

Zastava občine Žiri je pravokotne oblike in je razdeljena vertikalno na dva po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.

V sredini prvega modrega kvadratnega dela zastavine rute je predstavljen glavni atribut iz občinskega grba – trije zlati bukovi žiri. Drugi del zastave je horizontalno deljen na tri enako široke barvne proge, od katerih sta prva in tretja rumene barve, druga oziroma srednja proga pa je modra in se s kvadratnim poljem zliva v modro barvno celoto.

Celotni atribut ne sme biti manjši od dveh tretjin višine zastavine rute, kot tudi ne večji od osmih desetin imenovane višine.

Razmerje višine proti dolžini zastave je 1 : 2,5.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Žiri so nam zaupali:

  • Občina Žiri
  • Osnovna šola Žiri
  • Konjeniški klub Žiri
  • Prostovoljno gasilsko društvo Žiri

Comments are closed.