Zastave občine Zavrč

Izdelujemo občinske zastave občine Zavrč

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Zavrč

Zastava občine Zavrč je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.

V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: zlata grozdna preša »na kamen«; celotni atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine zastavine rute in ne višji od 8/10 imenovane višine. Njen drugi del je horizontalno deljen na tri enako široke barvne proge, od katerih sta prvo in tretje polje rumene barve, drugo oziroma srednje polje pa je zeleno.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Zavrč so nam zaupali:

  • Občina Zavrč
  • Osnovna šola Cirkulane-Zavrč
  • Prostovoljno gasilsko društvo Zavrč

Comments are closed.