Zastave občine Vojnik

Izdelujemo občinske zastave občine Vojnik

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Vojnik

Kroj zastave občine Vojnik je pravokotne oblike. Na zastavi je občinski grb, ki je pozicioniran pravokotno na daljšo stranico zastave z zgornjo stranico grba. Višina grba je enaka polovici širine krajše stranice zastave. Grb je pozicioniran tako, da je njegova sredina točno na meji spodnje in srednje trejtine zastave. Osnovna barva zastave je svetlo zelena.

Izdelavo zastav v občini Vojnik so nam zaupali:

  • Občina Vojnik
  • Vrtec Mavrica Vojnik
  • Bolnišnica Vojnik
  • Osnovna šola Vojnik

Comments are closed.