Zastave občine Vodice

Izdelujemo občinske zastave občine Vodice

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Vodice

Zastava občine Vodice je pravokotne oblike z razmerjem horizontalne in vertikalne stranice 1:2. V osnovi je zastava razdeljena na gornje modro in spodnje rumeno polje, v vertikalnem razmerju 1:2.5. Grb je sestavni del zastave, nanjo pa je umeščen tako, da valovnica hkrati predstavlja mejo med modrim in rumenim poljem.

Izdelavo zastav v občini Vodice so nam zaupali:

  • Občina Vodice
  • Osnovna šola Vodice
  • Vrtec Škratek Svit Vodice
  • Prostovoljno gasilsko društvo Vodice

Comments are closed.