Zastave občine Vitanje

Izdelujemo občinske zastave občine Vitanje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Vitanje

Zastava občine Vitanje ima razmerje višine “V” proti dolžini “L”, V:L = 1:2,5 oziroma ena proti dve in pol. Zastavina ruta je razdeljena na tri barvna polja, tako da vsako barvno polje zavzema tretjino celotne rutine dolžine “L”. Levo in desno barvno polje zastave je vinsko rdeče barve, sredinsko barvno polje pa je bele barve. Grb je natančno v sredini zastave, dve petini dolžine odmaknjen od levega in desnega roba. Širina grba je v zgornjem delu natanko ena petina dolžine zastave.

Izdelavo zastav v občini Vitanje so nam zaupali:

  • Občina Vitanje
  • Vrtec Vitanje
  • Prostovoljno gasilsko društvo Vitanje
  • Osnovna šola Vitanje

Comments are closed.