Zastave občine Vipava

Izdelujemo občinske zastave občine Vipava

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Vipava

Zastava občine Vipava je zelene in modre barve, razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. V sredini zastave je grb, ki sega z eno polovico v zeleno, z drugo polovico pa v modro polje. Grb ima obliko ščita. V sredini ščita se na beli podlagi nahaja lik vinske trte, ki je sivo – rjave barve. Trta ima tri vitice; ena se razprostira v zgornjem, srednjem delu ščita in se zavije v levo spiralo, z drugih dveh vitic v spodnjem delu ščita rasteta, simetrično razporejena grozda z devetimi jagodami, zelene barve, ki simbolizirata belo in rdečo vrsto grozdja. V zgornjem delu ščita se nahajata dva, simetrično razporejena zelena lista vinske trte. Na dnu ščita zaseda prostor trohrib modre barve.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Vipava so nam zaupali:

  • Občina Vipava
  • Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
  • Dvorec Lanthieri
  • Osnovna šola Draga Bajca

Comments are closed.