Zastave občine Velika Polana

Izdelujemo občinske zastave občine Velika Polana

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Velika Polana

Rumeno-modra zastava občine Velika Polana je krojena v razmerju višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma H:L = 1:2,5.

Zastavina ruta je modre barve z dvema vertikalno postavljenima rumenima poljema, ob katerih prvo pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo rumeno polje pa pokriva peto šestino rute. Sredino srednjega modrega, kvadratnega polja rute krasi prvi atribut iz grba občine Velika Polana: trije beli cvetovi marjetice (bellis perennis) v modrem polju s tem, da na zastavi lebde v sestavu 2+1.

Premer posameznih cvetov znaša (1/3) dolžine stranice kvadratovega polja zastavine rute.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Velika Polana so nam zaupali:

  • Občina Velika Polana
  • Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
  • Prostovoljno gasilsko društvo Mala Polana

Comments are closed.