Zastave občine Turnišče

Izdelujemo občinske zastave občine Turnišče

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Turnišče

Zastava občine Turnišče je pravokotne oblike, v razmerju stranic 1:2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu:

  • zgoraj rumena
  • v sredini oranžna
  • spodaj zelena

Po širini je zastava razdeljena na tri enaka polja, s tem da vsaka barva pokriva 1/3 celotne širine zastave. Po dolžini je zastava razdeljena na dve polovici, na prvi polovici je na simetrični sredini grb, ki se dotika zelene in rumene barve. Grb ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. Obroba grba je zlate barve. V sredini grba je simbol cerkve, ki je obrobljen z rumeno barvo. V spodnjem delu grba sta dva žitna klasa rumene barve, ki predstavljata simbol kmetijstva. Pod žitnima klasoma so razporejeni od leve proti desni simboli cehov: krojaški (škarje), čevljarski (usnje) in kovaški (kopito). Simboli cehov so razporejeni simetrično glede na žitna klasa, ki se dotikata z zgornjim delom simbola cerkve.

Izdelavo zastav v občini Turnišče so nam zaupali:

  • Občina Turnišče
  • Gasilska zveza Turnišče

Comments are closed.