Zastave občine Trebnje

Izdelujemo občinske zastave občine Trebnje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Trebnje

Bela zastava občine Trebnje je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti njeni dolžini »L« je 1:2,5 oziroma 2:5. Zastava je obrobljena z zlato (rumeno) barvo, v sredini je grb občine Trebnje, ki je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi. Po sredini je pas zelene barve, v spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu enak polkrog z modro barvo. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje. Modra barva predstavlja nebo, drevesa, potoke občine, zelena barva predstavlja polja, griče, vinograde občine, horizontalna črta in sredinsko polje označujeta črko T – Trebnje. Lev označuje simbol moči nekdanje rimske vojaške postojanke, kar predstavlja status mesta Trebnjega.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Trebnje so nam zaupali:

  • Občina Trebnje
  • Osnovna šola Trebnje
  • Dom starejših občanov Trebnje
  • Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje

Comments are closed.