Zastave občine Trbovlje

Izdelujemo občinske zastave občine Trbovlje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Trbovlje

Zastava občine Trbovlje je pravokotne oblike, v razmerju stranic 1:2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu: zgoraj je modra, spodaj zelena, s tem, da sta barvi ločeni s črno črto. Po širini je zastava razdeljena na šest polj, s tem, da modra pokriva barva pokriva 3,5 olja, črna pol polja in zelena spodaj dva polja. Po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9 –  11 polju, vrh ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Trbovlje so nam zaupali:

  • Občina Trbovlje
  • Zasavski muzej Trbovlje
  • Športni center AMD Trbovlje
  • Zdravstveni dom Trbovlje
  • Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Comments are closed.