Zastave občine Sveti Tomaž

Izdelujemo občinske zastave občine Sveti Tomaž

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Sveti Tomaž

Modro-bela zastava občine Sveti Tomaž je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti njeni dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma (1 : 2,5).

Kroj zastavine tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na modro-belo-modro vodoravno progo in torej enaka; modre proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki modri kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo in spodnjo modro progo prvega in tretjega dela rute leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute stoji atribut iz občinskega grba; dve normalno postavljeni odprti knjigi, lebdeči v vertikalnem nizu.

Skupna višina atributa, ki ga sestavlja niz dveh odprtih knjig, mora presegati sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati osemdedeset odstotkov (80%) iste višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Sveti Tomaž so nam zaupali:

  • Občina Sveti Tomaž
  • Osnovna šola Sveti Tomaž

Comments are closed.