Zastave občine Štore

Izdelujemo občinske zastave občine Štore

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Štore

Zastava občine Štore je pravokotne oblike in je vertikalno razdeljena v dve neenaki polji v razmerju 1/3 modrega polja, ki simbolizira barvo rudarstva in metalurgije in 2/3 zelenega polja, ki simbolizira zeleno pokrajino občine. Na sredini zelenega polja je grb, ki je v obliki ščita rumene barve, spodaj je polkrožno zaključen, oba vogala zgoraj pa sta izrezana v obliki četrtine kroga. Grb je obrobljen z modro barvo, v njem pa so v isti barvi odtisnjeni naslednji simboli: rimsko število šest (VI.), ki simbolizira poseljenost Štor že v šestem stoletju, pod njo pa s črto ločeni in prekrižani kladivi, ki sta simbol rudarstva in železarstva, ki ima tu že dolgo tradicijo.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Štore so nam zaupali:

  • Občina Štore
  • Osnovna šola Štore
  • Dom starejših občanov
  • Dom Lipa d.o.o.

Comments are closed.