Zastave občine Šmarje pri Jelšah

Izdelujemo občinske zastave občine Šmarje pri Jelšah

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Šmarje pri Jelšah

Zastava občine Šmarje pri Jelšah ima za podlago modro bele pasove, ki so diagonalno postavljeni, tako da je vrh diagonale na desni strani, spodnji rob pa na levi. Razmerje med dolžino in širino zastave je 2:1. V sredini črtanega polja je grb občine, ki ima obliko ščita in je razdeljen na štiri polja. V zgornjem desnem polju je šest diagonalnih belih pasov in pet diagonalnih modrih pasov v razmerju 1:1, v spodnjem levem polju pa je sedem belih diagonalnih pasov in šest modrih pasov v razmerju 1:1.

V zgornjem levem polju je grb rodbine Gaisruckov, lastnikov gradu Jelše v Šmarju, (ki so v času svoje vladavine pomagali pri graditvi baročne cerkve Sv. Roka nad Šmarjem). Grb je sestavljen iz dveh polj rumeno modrega v razmerju 1:1, desno polje je rumene barve, levo pa modre. V sredini polja je znak sestavljen iz dveh spojenih bivoljih rogov. V rumenem polju je rog modre barve, v modrem pa rumene. Na vsakem rogu je pet okraskov okrogle oblike. Spodnje desno polje ima na zlato rumeni podlagi v diagonali postavljeno jelševo vejico s tremi listi. En list je na vrhu vejice, druga dva pa na nasprotnih straneh vejice. List na zgornji strani je bližje vrhnjemu listu, list na spodnji strani pa za isto razdaljo kot je zgornji odmaknjen od vrhnjega lista, odmaknjen od zgornjega. Deblo vejice je črne barve, listi pa so temno zelene barve.

Izdelavo zastav v občini Šmarje pri Jelšah so nam zaupali:

  • Občina Šmarje pri Jelšah
  • Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
  • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  • Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
  • Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
  • Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Comments are closed.