Zastave občine Šenčur

Izdelujemo občinske zastave občine Šenčur

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Šenčur

Zastava ima obliko pravokotnika v razmerju 2:1 in je diagonalno razdeljena na dva dela.  Zgoraj je rumeno, spodaj pa modre barve. Diagonala se vzpenja z levega spodnjega kota proti desnemu zgornjemu kotu.

Na sredini zastave se nahaja grb, katerega višina je enaka polovici širini zastave. V grbu je upodobljen Sv. Jurij na konju, ki prebada zmaja. Barva rumene in modre ploskve je enaka barvam v grbu.

Ležeča  in pokončna zastava se ločita le po razmerju stranic in razmerju grba proti krajši stranici.

Ležeča zastava: 2:1 širina grba je 1/2 krajše stranice zastave in ima zgoraj rumeno polje, spodaj pa modro.

Pokončna zastava: 1:3 širina grba je 1/2 krajše stranice zastave in ima na levi strani rumeno polje na desni pa modro.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Šenčur so nam zaupali:

  • Občina Šenčur
  • Športno društvo Šenčur
  • Vrtec Šenčur
  • Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur
  • Osnovna šola Šenčur

Comments are closed.