Zastave občine Semič

Izdelujemo občinske zastave občine Semič

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Semič

Zastava občine Semič je zelena, razmerje širine proti dolžini je 1:2,5. Pri vertikalni postavitvi zastave stoji grb sredinsko v zgornji polovici. Grb tvorijo različni elementi, ki predstavljajo identifikacijo občine na širšem, državnem nivoju. Stilizacija grozda poudarja vinogradništvo kot pomembno panogo v občini, zato grozd zavzema osrednji del grba. Pomemben del grba je tudi stiliziran lipov list, ki se v zgornjem delu obrne proti grozdu in zaigra vlogo vitice. Oblika lipovega lista sporoča, da je Občina Semič znana po številnih starih lipah, med katerimi je znamenita 600 let stara Kočka lipa.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Semič so nam zaupali:

  • Občina Semič
  • Osnovna šola belokranjskega odreda Semič
  • Kulturni center Semič
  • Prostovoljno gasilsko društvo Semič

Comments are closed.