Zastave občine Ribnica

Izdelujemo občinske zastave občine Ribnica

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Ribnica

Zastava občine Ribnica ima dve vodoravni barvni progi in grb Občine Ribnica v središču, ki je z zgornjo polovico na modrem polju, s spodnjo polovico pa na zelenem. Višina grba je 2/3 širine zastave. V vodoravni izvedbi zastave je zgornje polje modro in spodnje zeleno. V navpični izvedbi zastave je levo polje modro in desno zeleno. Grb je tako v vodoravni kot v navpični izvedbi zastave vedno obrnjen pokončno.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Ribnica so nam zaupali:

  • Občina Ribnica
  • Upravna enota Ribnica
  • Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ribnica
  • Zdravstveni dom Dr. Janeza Oražma Ribnica
  • Vrtec Ribnica
  • Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica

Comments are closed.