Zastave občine Rečica ob Savinji

Izdelujemo občinske zastave občine Rečica ob Savinji

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Rečica ob Savinji

Razmerje širine zastave občine Rečica ob Savinji proti njeni višini je 1: 2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v dva enaka navpična barvna pasova. Levi pas zastave je v modri barvi, desni pa v zlato rumeni barvi.
Grb na zastavi stoji centralno glede na širino odmaknjen od robov zastave za ½ širine samega grba, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za celotno širino grba. Sam grb je v razmerju širine proti višini 1:1,23 in je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom, v katerem se simetrično nahaja osemkraka zlato rumena zvezda, rastočo lipo, katera izhaja iz zelenega trohriba, kar simbolno opiše trg Rečica ob Savinji.

Izdelavo zastav v občini Rečica ob Savinji so nam zaupali:

  • Občina Rečica ob Savinji
  • Kulturni dom Rečica ob Savinji
  • Osnovna Šola Rečica ob Savinji
  • Prostovoljno gasilsko društvo Rečica ob Savinji
  • Planinsko društvo Rečica ob Savinji
  • Župnija Rečica ob Savinji

Comments are closed.