Zastave občine Podvelka

Izdelujemo občinske zastave občine Podvelka

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Podvelka

Zastava občine Podvelka je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute “V” proti njeni dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetih oz. V:L=1:2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa med seboj enako široka barvna polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polje rdeče, srednje (drugo) polje pa je belo, s pokončno postavljenim osrednjim atributom iz občinskega grba na sredini, to je z rdečim nabožnim znamenjem, spremljanim in preseganim s po eno zeleno smreko z njegove desne in leve strani. Noben atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Podvelka so nam zaupali:

  • Občina Podvelka
  • Osnovna šola Brezno – Podvelka

Comments are closed.