Zastave občine Naklo

Izdelujemo občinske zastave občine Naklo

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Naklo

Zastava občine Naklo ima po dolžini tri polja:
– spodnje polje je modro in sega do polovice višine zastave
– srednje polje je belo in po višini meri četrtino višine zastave
– zgornje polje je modro in po višini meri četrtino višine zastave

Na tretjini dolžine zastave je grb občine Naklo, sečišče polj v grbu leži točno na sredini višine zastave. Grb občine Naklo ima obliko ščita. Grbovno polje je z navpično in vodoravno črto razdeljeno na 4 polja. Zgornji dve polji sta praviloma kvadrata, spodnji polji pa tvorita preostanek grbovnega polja. Preko vseh štirih polj ležita dva, pod pravim kotom prekrižana ključa, zasukana za 45 stopinj. Prekrižan del ključev se nahaja v dotikališču vseh štirih polj. Vsi elementi v grbu so obrobljeni z linijami. Ščit je obrobljen z dvojno debelinsko linijo.

Izdelavo zastav v občini Naklo so nam zaupali:

  • Občina Naklo
  • Dom starejših občanov Naklo
  • Osnovna šola Naklo

Comments are closed.