Zastave občine Mozirje

Izdelujemo občinske zastave občine Mozirje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Mozirje

Podlaga zastave je modre, bele ter zelene barve, na kateri leži grb občine. Zastava obstaja v navpični in ležeči varianti, prilagojeni načinu njenega razobešanja.

Pri navpični varianti je razmerje širine zastave proti njeni višini 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri navpične barvne pasove. Ti so iz leve proti desni modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin širine zastave. S centralno postavitvijo ju ločuje bel pas, ki zavzema štiri stotine širine zastave.

Grb na zastavi stoji centralno glede na širino, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za sedemnajst stotin višine zastave. Sam grb je visok šestnajst stotin višine.

Pri ležeči varianti je razmerje višine zastave proti njeni širini 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri ležeče barvne pasove. Ti so od zgoraj navzdol modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin višine zastave. S centralno postavitvijo pa ju ločuje bel pas, kateri zavzema štiri stotine višine zastave. Grb je na zastavi od levega roba odmaknjen osemnajst stotin širine zastave, od zgornjega roba pa dvaindvajset stotin višine zastave. Sam grb je visok štirideset stotin višine zastave.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Mozirje so nam zaupali:

  • Občina Mozirje
  • Osnovna šola Mozirje
  • Mozirski gaj – park cvetja in muzej na prostem
  • Osrednja knjižnica Mozirje

Comments are closed.