Zastave občine Moravske Toplice

Izdelujemo občinske zastave občine Moravske Toplice

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Moravske Toplice

Zastava je bele in modre barve z grbom občine v sredini. Osnovna uradna zastava občine je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb občine, umeščen v vertikalno os zastave. Grb je po obliki polkrožni ščit v treh heraldičnih barvah:

  • modra – čast, slava, poštenost,zvestoba in trajnost
  • zelena – zdravje, svoboda, veselje, upanje
  • siva/srebrna – čistost, nedolžnost, modrost

Centralna likovna figura grba je vrelec zdravilne vode. Zdravilna termalna voda, naraščajoča iz zemlje, je simbol in temeljni tvorec uspešnega turističnega in gospodarskega razvoja občine. Modri stilizirani curki vode, ki v različnih plasteh silijo vedno širše in višje, ponazarjajo moč, svežino, ekspanzijo in rast občine k nečemu še višjemu, še večjemu.

Vrelec se v svojem srednjem zaključku zaključi z likom v obliki srca – figurativno orisuje srčnost in dobroto domačega človeka v njegovem zlitju z naravo, ki v tretjem notranjem loku, s kvišku dvignjenimi rokami, odslikava dobrosrčnost in domačnost, modrina linij (poštenost, zvestoba in trajnost) pa v svoji žlahtnosti te lastnosti samo še nadgrajuje.

Umirjeno ukrivljen zeleni lok, iz katerega privre vrelec iz globin, je prikaz mehkega prehoda pokrajine iz najprej ravninskega dela v gričevnati gorički svet. Zelena barva s svojo svežino predstavlja zdravje, svobodo, veselje, upanje in rodnost, obenem pa je zelena kot barvni odtenek tudi tretjinski del barv madžarske trobojnice in simbolizira sožitje dveh, na omenjenem prostoru, v harmoniji živečih narodov.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Moravske Toplice so nam zaupali:

  • Občina Moravske Toplice
  • Vrtci občine Moravske Toplice
  • Prostovoljno gasilsko društvo Moravske Toplice
  • Terme 3000

Comments are closed.