Zastave občine Mokronog-Trebelno

Izdelujemo občinske zastave občine Mokronog-Trebelno

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Mokronog-Trebelno

Zastava Občine Mokronog-Trebelno je rdeče–bele barve z grbom občine Mokronog–Trebelno. Razmerje med višino zastavine rute »V« proti njeni dolžini »L« je 1:2,5 s tem, da je njena ruta s horizontalno delitvijo, razdeljena na dve po višini enaki polji, od katerih je zgornje polje bele barve, spodnje polje pa rdeče barve.

Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega s svojo srebrno polovico v rdeče polje zastave, s svojo rdečo polovico pa v belo polje zastave. Višina grba je enaka polovični višini zastavine rute.

Barvi zastave se razvrstita po naslednjem vrstnem redu: zgoraj bela, spodaj rdeča. Kadar visi zastava navpično, sta barvi gledano z zgornjega kota opazovalca, razvrščeni po naslednjem vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje, tako da grb stoji pokončno.

Izdelavo zastav v občini Mokronog-Trebelno so nam zaupali:

  • Občina Mokronog-Trebelno
  • Osnovna šola Mokronog

Comments are closed.