Zastave občine Mirna Peč

Izdelujemo občinske zastave občine Mirna Peč

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Mirna Peč

Zastava občine Mirna Peč je pravokotne oblike, razmerje njene višine proti dolžini je 1:2,5. Zastavina ruta vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je srednje polje kvadratno, stranski polji pa sta enaki in obe sta v enaki zeleni oziroma modri barvi kot jih ima občinski grb. Prvi del zastavine rute je zeleno polje. V drugem delu zastavine rute je na rumenem polju pokončno postavljen atribut iz občinskega grba, torej tri rdeče čebele. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Tretji del zastavine rute je modro polje.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Mirna Peč so nam zaupali:

  • Občina Mirna Peč
  • Osnovna šola Toneta Pavčka
  • Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč
  • Vrtec Cepetavček

Comments are closed.