Zastave občine Logatec

Izdelujemo občinske zastave občine Logatec

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Logatec

Rdeče-bela zastava občine Logatec je krojena v razmerju »H« proti »L« = 1:2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva dela: na prvem drogovnem kvadratu v rdeči barvi je upodobljen atribut iz občinskega grba, rumeno kolo vprežnega voza z desetimi naperami; atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine. Preostali vetrni del zastavine rute, navedeno od zgoraj navzdol, je horizontalno, tretjinsko deljen na rdečo, belo in rdečo barvno progo.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Logatec so nam zaupali:

  • Občina Logatec
  • Knjižnica Logatec
  • Upravna enota Logatec
  • Komunalno Podjetje Logatec d.o.o.
  • Osnovna šola 8 talcev Logatec
  • Glasbena šola Logatec

Comments are closed.