Zastave občine Log-Dragomer

Izdelujemo občinske zastave občine Log-Dragomer

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Log-Dragomer

Zastava občine Log-Dragomer ima razmerje višina »H« proti njeni dolžini »L« 2:5 (dva proti pet), s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v rumeni barvi. V sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, zeleni kačji pastir v letu navzgor. Višina atributa ne sme biti nižja (manjša) od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) te višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Log-Dragomer so nam zaupali:

  • Občina Log-Dragomer
  • Osnovna šola Log – Dragomer

Comments are closed.