Zastave občine Lendava

Izdelujemo občinske zastave občine Lendava

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Lendava

Zastava občine Lendava je izdelana v razmerju stranic 1:3 (štirina:višini). Po vertikali je razdeljena v tri polja. Prvo polje je zeleno, drugo srebrno in v središču vsebuje mestni grb. Naslonilo grba je na prvi četrtini belega polja in se konča na tretji četrtini belega polja. Grb je na modrem ščitu poznogotske oblike. Na njem je štirioglati grad, ki stoji na zelenem hribu, pod katerim tečejo trije srebrni (beli) potoki v dnu ščita. Grad se končuje s trikotno streho, ki nosi zlato (rumeno) trikotno zastavo.

Izdelavo zastav v občini Lendava so nam zaupali:

  • Občina Lendava
  • Dvojezična srednja šola Lendava
  • Glasbena šola Lendava
  • Dom starejših Lendava
  • Zdravstveni Dom Lendava
  • Upravna enota Lendava
  • Vrtec Lendava

Comments are closed.