Zastave občine Lenart

Izdelujemo občinske zastave občine Lenart

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Lenart

Zastava občine Lenart v razmerju stranic 1:3 in v zeleni barvi, sredi katere je v sečišču diagonal grb občine Lenart, ki ima obliko ščita. Grb tvorita dva griča v spodnjem delu ščita, med katerima stoji cerkev, ki jo sestavljata zvonik z dvema strešinama levo in desno ter del fasade. Širina grba je polovica širine zastave.

Izdelavo zastav v občini Lenart so nam zaupali:

  • Občina Lenart
  • Osnovna šola Lenart

Comments are closed.