Zastave občine Kungota

Izdelujemo občinske zastave občine Kungota

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Kungota

Zastava občine Kungota, ki se vodoravno izobeša je prečno razdeljena na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je zgornje polje zelene in spodnje polje rumene barve. Razmerje med višino in dolžino zastave je 1:2. V sredini zastave leži pravokotno na dolžino grb v barvni upodobitvi. Zastava, ki se navpično izobeša, je vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je levo polje, gledano od spreda,j rumene in desno polje zelene barve. Razmerje med širino in višino zastave je 1:2. Na sredini spodnje polovice zastave leži pravokotno na širino zastave grb, ki je na umetnostno zgodovinski obliki ščita iz srednjegotskega obdobja, ki se po diagonali od desne spodaj do leve zgoraj deli na dve polji. Polje desno zgoraj je bele barve, polje levo spodaj pa zelene barve s črno šrafuro navpičnic, ki predstavlja vinograd na pobočju. V sredini grba je stiliziran grozd rumene barve.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Kungota so nam zaupali:

  • Občina Kungota
  • Osnovna šola Kungota
  • Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Kungota
  • Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Kungota
  • Vrtec Zgornja Kungota

Comments are closed.