Zastave občine Kozje

Izdelujemo občinske zastave občine Kozje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Kozje

Zastava Občine Kozje je pravokotne oblike. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po naslednjem vrstnem redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.

Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na daljšo stranico zastave in je pozicioniran tako, da se središčna točka grba pokriva s točko, ki je pomaknjena za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolžine) proti drogu, in točko 1/2 širine zastave. Tako je 2/3 grba na belem polju, zgornja 1/6 grba sega v zgornje zeleno polje, spodnja 1/6 grba pa v spodnje zeleno polje. Višina grba je enaka 1/2 širine zastave.

Izdelavo zastav v občini Kozje so nam zaupali:

  • Občina Kozje
  • Vrtec Zmajček Kozje
  • Osnovna šola Kozje
  • Prostovoljno gasilsko društvo Kozje

Comments are closed.