Zastave občine Ilirska Bistrica

Izdelujemo občinske zastave občine Ilirska Bistrica

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Ilirska Bistrica

Zastava Občine Ilirska Bistrica je modre barve z vstavljenim grbom občine. Krajša stranica zaključka zavzema 1/3 daljše stranice zastave. Grb je v zgornji tretjini zastave, tako da se zgornji del grba pokriva z linijo, ki predstavlja 1/4 daljše stranice. Širina grba je 4/6 krajše stranice in je postavljen sredinsko. Grb je obrobljen z belo črto. Osrednji simbol grba predstavlja zlatorumena ladja Liburna na modri podlagi. Ladja ima šest vesel in prislonjeno krmilo ter zastavo na krmnem drogu, obrnjeno proč od smeri vožnje.

Izdelavo zastav v občini Ilirska Bistrica so nam zaupali:

  • Občina Ilirska Bistrica
  • Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
  • Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
  • Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
  • Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica

Comments are closed.