Zastave občine Hrastnik

Izdelujemo občinske zastave občine Hrastnik

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Hrastnik

Zastava Občine Hrastnik je zelena z belim osrednjim kvadratnim poljem, ki nosi atribut občinskega grba: hrastovo drevo z rdeči mi koreninami in deblom ter s tremi zelenimi hrastovimi listi v krošnji. Zastava je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute ‘V” proti njeni dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetin, oz.: V: L = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v zeleni, srednje, kvadratna polje pa
v beli barvi. V sredini kvadrata stoji atribut iz občinskega grba, torej hrastovo drevo z rdečimi koreninami in deblom, iz katerega rastejo trije
hrastovi listi v zeleno krošnjo. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Hrastnik so nam zaupali:

  • Občina Hrastnik
  • Športno društvo Steklarna Hrastnik
  • Dom starejših Hrastnik
  • Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
  • Zdravstveni dom Hrastnik

Comments are closed.