Zastave občine Horjul

Izdelujemo občinske zastave občine Horjul

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Horjul

Zastava je modra z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: beli tabor s cerkvijo in rondelom v vogalu obzidja, vse pod rdečo kritino. Zastava Občine Horjul je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“ je ena proti dve celi in pet desetin oziroma V : L = 1 : 2,5.

Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na modro-belo vodoravno progo in torej enaka; modre proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki modri kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave;
med zgornjo in spodnjo modro progo prvega in tretjega dela rute leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute stoji atribut iz občinskega grba; beli tabor, ki ga tvori vogal obzidja z rondelom in s cerkvijo za njem, kar vse nosi rdečo kritino. Velikost atributa mora dosegati dve tretjini zastavine rute, ne sme pa presegati sedem desetin iste višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Horjul so nam zaupali:

  • Občina Horjul
  • Center starejših Horjul
  • Osnovna šola Horjul
  • Vrtec Hodoš

Comments are closed.