Zastave občine Grosuplje

Izdelujemo občinske zastave občine Grosuplje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Grosuplje

Zastava je belo-zelena-bela z grbom v sredini. Zelena barva predstavlja simbol Dolenjske pokrajine, rdeča pa simbol aktivnosti in razvoja.
Pri vertikalni različici se grb nahaja na spodnjem delu zastave. Osrednji motiv grba Občine Grosuplje je oblikovalsko posodobljena podoba poznohalštatske živalske svinčene svastike štirih konjskih glav najdene na Magdalenski gori in
ponazarja osnoven značaj nastanka in razvoja širšega Grosuplja (tranzitna baza sprva konjskih vpreg, danes pač drugačnih). Hkrati spominja na črko G in s svojo generalno ciklično obliko simbol gibanja in razvoja.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Grosuplje so nam zaupali:

  • Občina Grosuplje
  • Osnovna šola Brinje Grosuplje
  • Osnovna šola Louisa Adamiča
  • Glasbena šola Grosuplje
  • Zdravstveni dom Grosuplje

Comments are closed.