Zastave občine Dobrovnik

Izdelujemo občinske zastave občine Dobrovnik

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Dobrovnik

Zastava občine Dobrovnik je po vertikali razdeljena na tri polja: modro-belo-zeleno, izdelana v razmerju stranic 1:2 (širina:višina).Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Na drugi četrtini na beli podlagi je grb občine Dobrovnik, ki ima obliko ščita poznogotske oblike in je po vertikali deljen na tretjine, leva tretjina je modra, srednja tretjina je bela, desna tretjina pa je zelena. Zgornja tretjina vertikalnih tretjin je deljena s tremi krožnimi lok v i višini ene četrtine kroga. V spodnji polovici srednje tretjine je stiliziran cvet močvirske logarice (fritillia meleagris).Vertikalne
tretjine po horizontali deli tudi črta, ki je postavljena med krožnimi loki in stiliziranim cvetom. Ščit je obrobljen s črnim robom.

Izdelavo zastav v občini Dobrovnik so nam zaupali:

  • Občina Dobrovnik
  • Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

Comments are closed.