Zastave občine Dobrna

Izdelujemo občinske zastave občine Dobrna

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Dobrna

Modro rumena zastava Občine Dobrna je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“, je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“:“L“ = 1:2,5. Dolžina zastavine rute “L“ se teoretično deli na dvajset osmin (20/8), na katere je ruta razdeljena s svojimi vertikalnimi barvnimi polji, kakor sledi:
I. modro barvno polje, “l“ = 3/8 “L“,
II. rumeno barvno polje, “l“ = 3/8 “L“,
III. modro barvno polje, srednji kvadrat “l“ = 8/8 “L“,
IV. rumeno barvno polje, “l“ = 3/8 “L“,
V. modro barvno polje, “l“ = 3/8 “L“.
Sredino tretjega, srednjega modrega kvadrata krasi atribut iz občinskega grba – rumena skodela iz katere vre beli (vodni) vrelec v višino, kjer se razdeli v desni in levi lok ter ojačan pada navzdol.
Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstotkov višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov imenovane višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Dobrna so nam zaupali:

  • Občina Dobrna
  • Terme Dobrna

Comments are closed.