Zastave občine Črnomelj

Izdelujemo občinske zastave občine Črnomelj

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Črnomelj

Zastava je belo zelena, z grbom občine Črnomelj v sredini. Sestavljena je iz dveh barvnih ploskev, bele in zelene, ki predstavljata krajino zelene barve in belo nebo. Grb je do polovice potopljen v zeleno krajino, nad njim pa se pne belo nebo. Vsaka barva zavzema polovico prostora zastave. Višina grba je 2/3 višine zastave, postavljen je na sredino. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Zastava ima možnost ležeče ali pokončne postavitve, v obeh primerih pa je sestavljena iz dveh barvnih ploskev. V vodoravni izvedbi je zgornje polje belo in spodnje zeleno. V vertikalni izvedbi je levo polje belo in desno zeleno. Razmerje dimenzij osnovne zastave je 2:1 pri ležeči postavitvi in 1:2 ali 1:3 pri pokončni postavitvi.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Črnomelj so nam zaupali:

  • Javno podjetje Komunala Črnomelj
  • Osnovna šola Loka Črnomelj
  • Dom starejših občanov Črnomelj

Comments are closed.