Zastave občine Cerkno

Izdelujemo občinske zastave občine Cerkno

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Cerkno

Zastava občine Cerkno ima razmerje višine »H« proti njeni dolžini »L« 2:5 (dva proti pet) s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, torej zeleni odprti venec (črka »C«) iz bršljanovih listov.
Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) imenovane višine.
Horizontalna oblika zastave je tista, pri kateri si barvna polja zeleno, belo, zeleno sledijo od droga proti desni strani. Vertikalna oblika občinske zastave je v osnovnem kroju in barvni sestavi enaka kot horizontalna z likovno spremembo: njena ruta je za njen drogovni rob izobešena vertikalno navzdol, njen atribut pa je za devetdeset (90) kotnih stopinj zaobrnjen v levo.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Cerkno so nam zaupali:

  • Občina Cerkno
  • Cerkljanski muzej
  • Hotel Cerkno

Comments are closed.