Zastave občine Braslovče

Izdelujemo občinske zastave občine Braslovče

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Braslovče

Zastava je pravokotne oblike v razmerju 3:1 in je zasnovana na žovneških barvah. Grb je v zastavi postavljen sredinsko na os, po višini pa je v zlatem rezu. Barva je razporejena četrtinsko po ščitu v grbu in diagonalno na sam grb. Grb v zastavi je tudi diagonalno pozitivno in negativno obarvan na beli podlagi, ki predstavlja srebrno osnovo. Zastava je na vrhu in spodaj zaključena s kvadratki, podobno kot so bile zastave v srednjem veku. Kvadratki predstavljajo CINE na obzidju gradu.

Izdelavo zastav v občini Braslovče so nam zaupali:

  • Odbojkarski klub Braslovče
  • Občina Braslovče
  • Župnijska cerkev sv. Marije Vnebovzete
  • Osnovna šola Braslovče

Comments are closed.