Zastave občine Bloke

Izdelujemo občinske zastave občine Bloke

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Bloke

Zastava je modra z belim osrednjim kvadratnim poljem, v katerega sredini je atribut iz občinskega grba: v črno odeti, obuti in s črnim klobukom pokriti staroveški smučar – to je v črno odeti, v črne škornje obuti in s črnim klobukom pokriti zajeten možak, ki opirajoč se z desnico na rumeni kolec, korači z rumenimi smučmi na nogah. Je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin oziroma H: L = 1: 2,5.

Izdelavo zastav v občini Bloke so nam zaupali:

  • Občina Bloke
  • Športno društvo Bloke
  • Cerkev Svetega Duha

Comments are closed.