Zastave Mestne občine Ptuj

Izdelujemo občinske zastave Mestne občine Ptuj

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Ptuj

Zastava Mestne občine Ptuj, ki je določena s statutom občine, meri v originalu 800 x 2400 mm. Za uporabo zastave ob posebnih priložnostih ali za posebne namene se lahko določijo večje mere in sicer za dvakratno ali trikratno višino in širino v originalu. Grb je nameščen v sredini zastave gledano po širini in višini. Grb je v enakih proporcih z zastavo tako, daje zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave.

Izdelavo zastav v Mestni občini Ptuj so nam zaupali:

  • Mestna občina Ptuj
  • Turistično informacijski center Ptuj
  • Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
  • Prostovoljno gasilsko društvo Spuhlja
  • Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj
  • Golf klub Ptuj
  • Osnovna šola Breg
  • Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Comments are closed.