Zastave občine Velike Lašče

Izdelujemo občinske zastave občine Velike Lašče

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Velike Lašče

Modro-bela zastava občine Velike Lašče je krojena v razmerju višine “V“ proti dolžini “L“ ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“:“L“ = 1:2,5.

Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute. Sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, bela odprta nepopisana knjiga, spremljana z desne in leve s po enim gosjim peresom, zataknjenim v črnilnik. Širina celotnega atributa ne sme biti manjša od 70% modrega polja in ne sme presegati 80% širine istega polja.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Velike Lašče so nam zaupali:

  • Občina Velike Lašče
  • Osnovna šola Primož Trubar Velike Lašče
  • Vrtec Sončni žarek
  • PGD Velike Lašče

Comments are closed.