Zastave občine Tržič

Izdelujemo občinske zastave občine Tržič

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Tržič

Zastava občine Tržič je modra in bela, barvi ločuje cinasti rez. Razmerje višine proti dolžini (V:L) je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno po sredini s cinasto delitvijo med belim in modrim poljem; cine so kvadrataste oblike tako, da ima belo polje dve celi cini in dve polovici ob robovih, oziroma modro polje tri cele cine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Tržič so nam zaupali:

  • Občina Tržič
  • Zdravstveni dom Tržič
  • Prostovoljno gasilsko društvo Tržič
  • Osnovna šola Tržič
  • Glasbena šola Tržič

Comments are closed.