Zastave občine Šmartno pri Litiji

Izdelujemo občinske zastave občine Šmartno pri Litiji

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Šmartno pri Litiji

Zastava občine Šmartno pri Litiji je dvobarvnica v razmerju stranic 1:2,5.

Ruta zastave v horizontalni obliki, se v prvem polju začenja s trakom katerega širina je 1/3 dolžine prvega polja in je v črni barvi. Preostali del 2/3 dolžine prvega polja sta v rdeči barvi kakor tudi drugo in tretje polje.

V prvo in drugo polje je po višini rute zastave sredinsko umeščen grbovni atribut v srebrni barvi.

Njegova višina obsega 5/6 višine zastavine rute in je od roba, kjer se zastava vpenja, odmaknjen za 2/3 dolžine prvega polja.

Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici (vertikalna oblika) trak v črni barvi zaključuje tretje polje rute zastave. Grbovni atribut je z enakimi normativi pokončno umeščen v tretje oziroma drugo polje ter z odmikom od spodnjega roba zastave za 2/3 dolžine tretjega.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Šmartno pri Litiji so nam zaupali:

  • Občina Šmartno pri Litiji
  • Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Litiji
  • Osnovna šola Šmartno

Comments are closed.