Zastave občine Šmarješke Toplice

Izdelujemo občinske zastave občine Šmarješke Toplice

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Šmarješke Toplice

Modro-zelena zastava občine Šmarješke Toplice je pravokotne oblike, razmerje njene višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve celi pet desetin (H:L=1:2,5). Zastava je zgoraj zelena in spodaj modra. Vsaka barva zavzema polovico širine zastave. Barvi razmejuje vodoravni beli pas. Skupaj z navpičnim belim pasom ustvarita v sečišču težišče zastave, ki je hkrati središče kroga pokončno postavljenega glavnega atributa-vrča. Vrč predstavlja gostoljubnost in kot tak v različnih izvedbah zavzema pomembno mesto v vsaki zidanici. Tudi pri vertikalni izvedbi je zelena barva zgoraj, modra spodaj in v sredini pokončno postavljen vrč.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Šmarješke Toplice so nam zaupali:

  • Občina Šmarješke Toplice
  • Hotel Vitarium, Terme Šmarješke Toplice

Comments are closed.