Zastave občine Škofja Loka

Izdelujemo občinske zastave občine Škofja Loka

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Škofja Loka

Zastava občine Škofja Loka je pravokotne oblike, po dolžini razdeljena na dve polovici.

Če je zastava izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj rumena in spodaj zelena.

Če je zastava izobešena na drogu navpično, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je rumena barva levo in zelena barva desno.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Škofja Loka so nam zaupali:

  • Občina Škofja Loka
  • Zdravstveni dom Škofja Loka
  • Okrajno sodišče v Škofji Loki
  • Vrtec Kamnitnik
  • Osnovna šola Škofja Loka
  • Osnovna šola Cvetka Golarja
  • Ljudska univerza Škofja Loka
  • Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka

Comments are closed.