Zastave občine Škocjan

Izdelujemo občinske zastave občine Škocjan

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Škocjan

Zastava občine Škocjan je pravokotne oblike, razmerje višine “H” proti dolžini “L” je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.

V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: rumen obris mosta na dveh iztegnjenih lokih, ki slonijo na treh, zgoraj polkrožnih temeljnih stebrih, stoječih na dvojni črtni valovnici. Višina atributa ne sme presegati 2/5 (dveh petin) višine barvnega polja zastave in ne biti nižja od 1/3 (ene tretjine) iste zastavine višine.

Preostali 2/3 (dve tretjini) zastavine rute sta v celoti dva krat (2x) deljeni horizontalno na tri oblikovno in površinsko enaka polja, njenemu prvemu delu identičnih barv, torej rumene, zelene in rumene barve.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Škocjan so nam zaupali:

  • Občina Škocjan
  • Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
  • Župnija Škocjan pri Novem mestu

Comments are closed.