Zastave občine Šentjernej

Izdelujemo občinske zastave občine Šentjernej

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Šentjernej

Zastava občine Šentjernej je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L), V:L=1:2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polji rumeni, srednje (drugo) polje pa je zeleno s pokončno postavljenim atributom občinskega grba: zlatim, pojočim petelinom na svoji sredini.

Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Šentjernej so nam zaupali:

  • Občina Šentjernej
  • Kulturni Center Primoža Trubarja
  • Osnovna šola Šentjernej
  • Hipodrom Šentjernej

Comments are closed.