Zastave občine Puconci

Izdelujemo občinske zastave občine Puconci

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Puconci

Zastava občine Puconci je rumeno zelene barve. Vsaka barva zavzema po dolžini polovico zastave.
Razmerje višine proti dolžini je 1:2. Zastava je obešena vedno navpično, barvi zastave pa morata biti, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je rumena na levi, zelena pa na desni strani zastave. Na zgornji polovici zastave se nahaja grb Občine Puconci, ki je postavljen vertikalno in ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. Grb obroblja beli okvir s črnimi konturami. Vertikalno je sredinsko postavljen v zgornjem delu žitni klas na sredino obrisi gričev in sonce ter v spodnjem delu grba jabolko. Vsi ti simboli so obrobljeni s črno konturo.

Izdelavo zastav v občini Puconci so nam zaupali:

  • Občina Puconci
  • Osnovna šola Puconci
  • Prostovoljno gasilsko društvo Puconci

Comments are closed.