Zastave občine Muta

Izdelujemo občinske zastave občine Muta

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Muta

Rdeča – bela, pravokotna ruta zastave občine Muta je krojena v razmerju višine “V”: proti dolžini “L” ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V”:”L” = 1:2,5.

Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo oziroma srednje, ki nosi na svoji sredini glavni atribut iz grba, je kvadratno. Atribut predstavlja belo kolo voza z devetimi naperami, med njimi manjka deseta, zgornja. Skozi ta presledek je kolo nataknjeno in privezano na visoko prisekano črno deblo drevesa, ki stoji vertikalno med osnovnim in vrhnjim robom rdečega zastavinega polja. Prvo in tretje (zadnje) barvni polji sta deljeni tretjinsko horizintalno na belo – rdeče – belo barvo s tem, da se rdeči, sredinski progi zlivata v enako barvo drugega(srednjega) barvnega polja zastavine rute.

Podoba kolesa v atributu ne sme biti višja od 9/10 (devet desetin) višine zastave rute “V” in ne nižja od 7/10 (sedem desetin) iste višine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Muta so nam zaupali:

  • Občina Muta
  • Osnovna šola Muta

Comments are closed.